9 เดือนแรก ธอส.ปล่อยเงินกู้ทะลุแสนล้าน

เข้าชม 171
อัพเดท : 25 พ.ย. 59

9 เดือนแรก ธอส.ปล่อยเงินกู้ทะลุแสนล้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2559 ณ วันที่ 30 ก.ย.59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนว่า ธนาคารเติบโตได้อย่างต่อเนื่องพร้อมเป็นสถาบันการเงินหลักในการสร้างโอกาสทำให้คนไทยมีบ้าน โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 59 สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 111,420 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.79% คิดเป็น 96,319 ราย

ส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/59 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 58 ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 906,039 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.01% สินทรัพย์รวม 988,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.77% เงินฝากรวม 791,047 ล้านบท เพิ่มขึ้น 8.89% มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) จำนวน 50,702 ล้านบาทคิดเป็น 5.60 ของยอดสินเชื่อรวม ลดลงจากไตรมาสที่ 2 จำนวน 0.16% ซึ่งเป็นผลมาจากธนาคารได้จัดทำมาตรการใหม่สำหรับลูกค้าที่เคยมีปัญหารผ่อนชำระเพื่อช่วยให้กลับมีสถานะปกติได้ส่งผลให้ธนาคารยังคงมีกำไรสุทธิ 7,450 ล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (บีไอเอส) ยังอยู่ที่ระดับแข็งแกร่งมากที่ 16.21% ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำ 8.50% ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ