การทำสัญญาซื้อขายบ้าน

เปิดอ่าน (79132) ครั้ง

การทำสัญญาซื้อขายบ้านจะต้องดูอะไรบ้าง รู้ไว้ก่อนซื้อเพื่อความปลอดภัยในการซื้อบ้าน

1.  ข้อความที่ระบุว่าเป็นสัญญาซื้อขาย ดูกันชัดๆให้เห็นคำว่า "สัญญานี้เรียกว่าสัญญาซื้อขาย" อย่าเห็นเป็นเรื่องไม่สำคัญ เพราะการลงนามในเอกสารสัญญานี้เพื่อการซื้อและขายมิใช่เพื่อการอื่นใดจึง ต้องระบุว่าเป็นสัญญาซื้อขาย

2.  ข้อความที่บ่งชัดว่า ใครเป็นผู้ซื้อ ตรงนี้ตรวจสอบชื่อและนามสกุลตัวเองให้ถูกต้องเสียด้วย รวมทั้งที่อยู่หรือภูมิลำเนาที่ติดต่อได้สะดวก ดูไว้เพื่อเจ้าหน้าที่ของโครงการพิมพ์หรือเขียนชื่อไม่ถูกต้องจะได้ทักท้วง

3.  ใครเป็นผู้ขาย ข้อนี้ค่อยๆ อ่านให้ดี อย่าคิดเอาเองเด็ดขาด ชื่อผู้ขายต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในคอนโดมิเนียมที่ทำสัญญาซื้อขาย ชื่อนั้นควรเป็นชื่อเดียวกันกับบริษัทพัฒนาโครงการ ซึ่งต้องระบุถึงกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการที่มีอำนาจทำสัญญาแทนนิติบุคคล รวมทั้งระบุหมายเลขจดทะเบียนของนิติบุคคลไว้ด้วย ทำไมต้องดูให้ดี เพราะข้อผูกพันต่างๆ ในสัญญานั้นจำกัดเฉพาะผู้ซื้อกับผู้ขาย คนอื่นไม่เกี่ยว

4.  ข้อความที่ระบุชัดเจนถึงทรัพย์สินที่ขาย ข้อนี้ควรไล่เรียงอย่างละเอียด ดูเอกสารจดทะเบียนอาคารชุดหรือแบบ อ.ช.1 ดูเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือแบบ อ.ช.2 และดูเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดหรือแบบ อ.ช.3 เอกสารทั้งสามฉบับควรมีครบสำหรับคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จก่อนขาย  ดูให้แน่ใจว่า ห้องชุดที่เซ็นสัญญาซื้อขายนั้นตรงกับตำแหน่งที่ต้องการจากแผนผังหรือโมเดล จำลองหรือไม่ หากไปดูห้องจริงที่ตั้งใจซื้อก็เป็นการดีมาก เรื่องนี้คือข้อดีของคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จก่อนขาย ผู้ซื้อได้เห็นหน้าเห็นตารูปทรงกันจะแจ้ง ไม่เป็นการคลุมถุงชนสุดท้ายทรัพย์ที่ขายดูให้ละเอียดชัดเจนว่า ส่วนไหนเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ส่วนไหนเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนรวม ใช้เวลาอ่านเอกสารสัญญานานสักหน่อยไม่มีใครว่าอะไรดอก ควรใช้สิทธิของผู้ซื้อที่เป็นฝ่ายจ่ายเงินอย่างเต็มที่

5.  ต้องระบุราคาอย่างชัดเจนเป็นราคาต่อตารางเมตรและราคารวมเบ็ดเสร็จ ราคาที่ระบุในสัญญาจะเป็นราคาคงที่ตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญา ไม่ว่าราคาตลาดเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างไรก็ตาม นอกจากนี้สัญญาต้องระบุถึงค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆ เช่น อัตราการเสียค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่อตารางเมตรและวิธีการจ่าย ค่าใช้จ่ายสโมสรกีฬาและอื่นๆ

6.  ข้อความระบุถึงการโอนกรรมสิทธิ์ แม้ว่าตามหลักกฎหมายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อนั้นย่อมโอนให้ผู้ซื้อ ตั้งแต่ "ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกัน" แต่กรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์นั้นมีผลตามกฎหมายเมื่อมีการจดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ต้องระบุผู้รับผิดชอบค่าโอนด้วย อาจแบ่งกันออกฝ่ายละครึ่งระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ สัญญาซื้อขายต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ จะโมเมคิดเอาเองไม่ได้

7.  การรับประกัน ดูให้ละเอียดเกี่ยวกับการรับประกัน ตั้งแต่เรื่องโครงสร้างของอาคารชุด อุปกรณ์ประกอบอาคารต่างๆ เช่น ลิฟท์ ระบบเตือนภัย ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น หลักการคือ โครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารต้องมีการรับประกัน เพื่อแสดงความรับผิดชอบของเจ้าของโครงการต่อสินทรัพย์ที่ขาย เช่น รับประกันโครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร 5 ปี เป็นต้น เวลาเสียหายเจ้าของโครงการดำเนินการซ่อมให้

8.  ตรวจสอบอีกรอบในเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยเฉพาะการแบ่งแยกระหว่างทรัพย์สินส่วนบุคคล กับทรัพย์สินส่วนกลาง ตรงนี้ต้องมีความชัดเจน เพราะการซื้ออาคารชุดพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียมนั้นได้กรรมสิทธิส่วนตัวใน ทรัพย์สินส่วนบุคคล และกรรมสิทธิร่วมในทรัพย์สินส่วนกลาง นอกจากนี้  ดูให้ละเอียดถึงคะแนนเสียงต่อทรัพย์สินส่วนกลาง ซึ่งปกติคิดจากสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินส่วนบุคคลต่อมูลค่าทรัพย์สินรวม ทั้งหมด ตรงนี้จะได้รู้ถึงคะแนนเสียงของตนเองต่อคอนโดมิเนียมทั้งตึก


ที่มาของข้อมูล: โฮมดีดี

คู่มือผู้ซื้อบ้านอื่นๆ

 • ปัญหาที่ควรระวังในการซื้อบ้าน
  รวมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซื้อบ้านมาให้คุณได้รู้ก่อนเกิดปัญหา
 • สคบ.แนะวิธี ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ เมื่อเลือกซื้อ คอนโดฯ
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ให้ข้อควรปฏิบัติที่ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาก่อนผู้บริโภค จะตัดสินใจซื้อ ""อาคารชุดพักอาศัย"" หรือที่เรียกกันว่า ""คอนโดมิเนียม""
 • 13 ข้อที่ควรระบุไว้ในสัญญาเช่า
  13 ข้อที่ควรระบุไว้ในสัญญาเช่า ยิ่งครอบคลุมได้มากเท่าไหร่ถือว่ายิ่งดีเท่านั้น
 • กู้ ซื้อบ้านเมื่อไรดี
  ถ้าถามผม ผมก็จะบอกท่านว่าซื้อบ้านเมื่อท่านพร้อมครับ ขอย้ำว่าเมื่อพร้อมครับ ไม่ได้เขียนผิด หรือตอบแบบกำปั้นทุบดิน คำว่าพร้อมของผม
 • เทคนิคประมูลบ้าน
  การซื้อบ้านในตลาดประมูล เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจในการซื้อบ้าน เพราะคุณจะได้บ้านในราคาที่ถูกกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม ตลาดประมูลจะมีข้อด้อยกว่าบ้านใหม่ตรงสภาพการใช้งาน ดังนั้น จึงต้องดูรายละเอียดมากสักนิด

เคล็ดลับการแต่งบ้าน

 • ฮวงจุ้ยที่จอดรถ
  นอกจากตัวบ้านแล้ว ที่จอดรถของคุณก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจส่งผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อบ้านได้ ไปดูเทคนิคการจัดที่จอดรถให้ถูกหลักฮวงจุ้ยได้ที่นี่
 • เลือกซื้อคอนโดตามหลักฮวงจุ้ย
  การเลือกซื้อคอนโด นอกจากจะคำนึงถึงราคา การเดินทางและทำเลแล้ว ฮวงจุ้ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถนำมาพิจารณาเพื่อการอยู่อาศัยอย่างมีความสุข
 • 10 กฎ การวางตำแหน่งเตียงนอน ให้ถูกตามหลักฮวงจุ้ย
  ตำแหน่งเตียงภายในห้องนอน หากตั้งไม่ตรงตำแหน่งที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้
 • สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ตัวอย่างสัญญาสำหรับผู้ขาย สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • "ทำเลนั้น สำคัญไฉน"
  ทำเลเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการค้าขาย ถ้าใครได้ทำเลที่ดีมักมีชัยไปกว่าครึ่ง แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับความจริงก็คือ “ทำเลทอง” มักจะหายากยิ่งกว่าเพชร

advertisementadvertisementadvertisement