สร้างรั้วให้ถูกกฎหมาย

เปิดอ่าน (19295) ครั้ง

การสร้างรั้วบ้าน เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวัง เพราะเป็นส่วนเชื่อมต่อกับบ้านข้างเคียง  ไม่เช่นนั้น คุณอาจต้องกลับมาปวดหัวภายหลังได้ 

หากเพื่อนบ้านได้ก่อสร้างรั้วบ้านไว้ก่อนแล้ว แต่คุณเห็นว่ารั้วที่เพื่อบ้านก่อสร้างไว้ไม่สามารถที่จะปิดบัง หรือสร้างความเป็นส่วนตัวได้ดังที่ปรารถนาเพราะว่ามันเตี้ยเกินไป

คุณจึงไปคุยกับเพื่อนบ้านว่า  รั้วบ้านที่กั้นระหว่างบ้านของคุณกับเพื่อนบ้าน มันเตี้ยเกินไปอยากจะทำให้สูงขึ้นอีกหน่อย โดยคุณขอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง แต่ปรากฏว่า  เพื่อนบ้านยังปรารถนาที่จะใช้รั้วเตี้ยต่อไป จึงไม่ยอมให้คุณก่อสร้างรั้วให้สูงขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำอย่างไรดี

ถึงแม้ว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ยอมให้คุณเพิ่มรั้วที่ทำไว้เดิมให้สูงขึ้น แต่คุณก็สามารถสร้างรั้วใหม่ในที่ดินของคุณให้สูงขึ้นตามที่ใจคุณปรารถนาได้  เนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณที่สามารถกระทำได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงแต่อย่างใด และคุณอาจมีปัญหาสงสัยว่า  รั้วที่ทำขึ้นใหม่สามารถสร้างสูงกว่ารั้วเดิมที่เพื่อนบ้านทำไว้ได้หรือไม่

ในทางกฏหมายคุณสามารถกระทำได้ และตามกฎหมายกำหนดให้คุณสามารถสร้างรั้วสูงได้ 3 เมตร  ซึ่งพอที่จะทำให้ชีวิตส่วนตัวของคุณและครอบครัวกลับคืนมาได้ โดยที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่สามารถโวยวายอะไรได้แม้แต่น้อย เนื่องจากคุณได้สร้างรั้วในแนวเขตที่ดินของคุณ และการกระทำไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนของเจ้าของที่ดินข้างเคียง

การที่คุณสร้างรั้วในเขตที่ดินของคุณจะถือว่าคุณสละสิทธิการครอบครอง เนื้อที่ดินส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างรั้วทั้งสองข้างหรือไม่ ในกรณีนี้คุณไม่ได้สละสิทธิการถือครองที่ดินบริเวณที่เป็นช่องว่างแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะว่าคุณไม่สามารถตกลงที่จะขอต่อเติมรั้วที่มีอยู่เดิมได้ คุณจึงจำเป็นต้องสร้างรั้วใหม่ดังกล่าว และหลักฐานที่แสดงว่าแนวเขตที่ดินของคุณอยู่บริเวณใด คือ หมุดที่ดิน ที่ปักแบ่งเขตระหว่างที่ดินของคุณกับที่ดินข้างเคียงรั้วไม่ได้เป็นหลักฐาน ที่แสดงว่าแนวเขตที่ดินของคุณจะอยู่ครึ่งหนึ่งของรั้วเหมือนเช่นกรณีทั่วไปแต่อย่างใด

กรณีที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงรื้อรั้วที่มีอยู่เดิม และใช้ประโยชน์ในที่ดินของคุณ แล้วจะเกิดปัญหาอะไร ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าวต้องพิจารณาก่อนว่า  รั้วเดิมที่ก่อสร้างเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้สร้างครึ่งหนึ่งของที่ดินของคุณ หรือสร้างในแนวเขตที่ดินของตนเองทั้งหมด หากสร้างบริเวณครึ่งหนึ่งของเส้นแนวเขตที่ดินก็จะทำให้คุณต้องเสียพื้นที่ ใช้สอยบริเวณรั้วใหม่รวมกับพื้นที่ครึ่งหนึ่งของรั้วเดิม

แต่หากรั้วเดิมสร้างในบริเวณเขตที่ดินของเจ้าของข้างเคียงทั้งหมดเสียพื้นที่ใช้สอยบริเวณรั้วใหม่ทั้งหมด แต่ประเด็นปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่ต้องน่าทุกข์ใจ เพราะเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่สามารถครอบครองปรปักษ์บริเวณที่คุณเสียสิทธิ การใช้ประโยชน์ได้อยู่แล้ว เพราะคุณยังคงสงวนสิทธิในที่ดินที่คุณยังเป็นเจ้าของอยู่ เพียงแต่มีปัญหาทำให้ไม่สามารถก่อสร้างรั้วให้ตรงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้

ที่มาของข้อมูล: thaijudsun

ฮวงจุ้ย สาระน่ารู้อื่นๆ

 • ฮวงจุ้ยกับตู้ปลา
  ฮวงจุ้ยกับตู้ปลาจัดตู้ปลาตามฮวงจุ้ย เสริมดวงให้ร่ำรวย (hamsteronline)
 • ฮวงจุ้ยห้องอาหาร สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง
  รู้หรือไม่ หากที่บ้านของคุณไม่มีโต๊ะอาหาร ในทางฮวงจุ้ย เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ที่แสดงถึงความไม่มีจะกิน
 • ทิศแห่งโชคเสริม การเดินทาง การปรับตัว
  สำหรับทิศทางที่ดีอีกหนึ่งทิศในปี 52 นี้ ระหว่าง 4 กุมภาพันธ์ 52 – 3 กุมภาพันธ์ 53 นั้นได้แก่ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับ
 • รอบรู้เรื่อง "ภาษีป้าย"
  สำหรับอาคารหรือร้านค้าที่มีการติดป้ายบางประเภท จะต้องมีการเสียภาษีป้าย ซึ่งป้ายแต่ละประเภทจะเสียภาษีแตกต่างกันไป
 • ฮวงจุ้ยหน้าต่าง
  แม้หลักฮวงจุ้ยจะให้ความสำคัญกับหน้าต่างน้อยกว่าประตู แต่หน้าต่างก็มีส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภ หน้าต่างแบบใดถูกหลักฮวงจุ้ย ค้นหาคำตอบได้ด้วยตัว

advertisementadvertisementadvertisement