งานสัมมนา Leadership Camp กลายเป็นสุดยอดผู้นำ ได้เพียงชั่วข้ามคืน

เข้าชม 2482
อัพเดท : 29 ส.ค. 59

งานสัมมนา Leadership Camp กลายเป็นสุดยอดผู้นำ ได้เพียงชั่วข้ามคืน

ปกงานสัมมนา 

ภาวะผู้นำไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งหน้าที่ แต่เป็นเรื่องของการกระทำ อะไรคือ "ผู้นำที่ดี" คุณเป็นผู้นำที่ดีอยู่หรือเปล่า? ทำอย่างไร? ให้เกิดการทำงานเป็นทีม คุณดึงประสิทธิภาพของตัวเองและคนในทีมออกมาอย่างเต็มที่แล้วหรือยัง?

 หากคุณต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น คุณสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม คุณจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ทั้งยังฝึกฝนจากกิจกรรมจนเกิดความชำนาญและจะกลายเป็นธรรมชาติของคุณในที่สุด

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ :

  1. การมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
  2. รู้ทักษะ การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
  3. การตัดสินใจที่ถูกต้องภายใต้สภาวะที่กดดัน
  4. เรียนรู้ระบบการวางแผนกลยุทธ์และกระบวนการแก้ปัญหา
  5. ศาสตร์แห่งการจูงใจและมอบหมายหน้าที่ให้ทีมงาน
  6. หลักการมีส่วนร่วมเพื่อให้งานออกมาสำเร็จลุล่วง
  7. การสร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

การเป็นผู้นำคนอื่นนับเป็นโอกาสาสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณเชื่อไหม? ว่า ภาวะผู้นำที่ดีจะเปลี่ยนชีวิตได้ ช่วยสร้างทีมงาน สร้างองค์กร ส่งผลต่อสุขภาพชุมชนและสังคมได้

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 เวลา 9.00 - 18.00 น. (อบรม 4 วัน)

 

บัตรราคา 25,000 บาท (จากปกติ 33,000 บาท)

สอบถาม ฝ่ายอบรม-สัมมนา โทร. 02-8967330

วิทยากร : อ.อัครเดช อุดมปัญญาวิทย์ (อัลเบิร์ท)

ผู้จัดงาน : แม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอรส์

ขอบคุณข้อมูลจาก : thaifranchisecenter.com