หลักสูตร การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน

เข้าชม 2789
อัพเดท : 06 ก.ย. 59

หลักสูตร การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน

หลักสูตร การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน 

การโค้ชงานด้วยทักษะการสื่อสารแบบ NLP (Neuro-Linguistic Programming- การ โปรแกรมด้วยภาษาจิตประสาท) เป็นวิธีการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและภาวะผู้นำให้แก่ตนเอง ทีมงานและองค์การ ภาวะผู้นำไม่ได้หมายถึงการมีตำแหน่งเท่านั้น สิ่งสำคัญคือความกล้าหาญความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจและการมี จิตวิญญาณที่จะสร้างความแตกต่าง และสร้างผู้นำให้เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. ประยุกต์ใช้รูปแบบภาษาจิตประสาท (NLP) ในการโค้ชงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 2. เรียนรู้เทคนิคการโค้ชงานให้บรรลุเป้าหมาย (Coaching a Winning Team)
 3. เข้าใจเครื่องมือวิธีการโค้ชงานและการสื่อความหมายต่างๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและผลลัพธ์
 4. พัฒนาการสร้างแรงจูงใจและสร้างพลังไร้ขีดจำกัดแบบ NLP Unlimited Power

เนื้อหาการอบรม

 1. หลักการภาษาจิตประสาท (NLP – Neuro-Linguistic Programming)
 2. การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด
 3. NLP กับความเข้าใจตนเอง และทีมงานหลักการ NLP กับการบริหารคนบริหารทีม

   - วิเคราะห์บุคลิกภาพ การปฎิสัมพันธ์ ทักษะเรื่องคนและการสื่อสาร

   - เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการฟัง การตั้งคำถาม และการสังเกต

   - NLP กับการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

 1. หลักการ Coaching โดยใช้ NLP

   - Developing Rapport: การสร้างบทสนทนาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และความไว้วางใจระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ช

   - Know Your Outcome: การใช้ GROW Model เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความคาดหวัง

   - Take Action: ปฏิบัติการโค้ชงานอย่างถูกวิธี (There is no failure, only feedback)

   - Have Behavioral Flexibility: การเลือกใช้รูปแบบการโค้ชที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ (Skill/Will Matrix)

 1. การโค้ชแบบ 360 องศา และศิลปะการโค้ชทีมงานเพื่อความเป็นเลิศ
 2. อะไรคือ Golden Rules VS. Platinum Rule
 3. การโค้ชด้วยการตั้งคำถามทรงพลังโดยใช้ญาณทัศนะ (Intuitive Coaching)
 4. เทคนิคและกระบวนการโค้ชด้วยวิธีการห้าขั้นตอน The 2 Minutes Challenge

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้บริหาร หัวหน้างานวิทยากรอ.ธเนศ เครือโสภณอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล

 

หลักสูตรฝึกอบรม : การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงานพุธ

เวลา/สถานที่ วันที่ 7 กันยายน 2559 (09:00 - 16:00 น.) โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ค่าธรรมเนียมการอบรม 5800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ดาวน์โหลดเอกสาร (DOWNLOAD) : http://goo.gl/Zwp5t3

จัดโดย : Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

ผู้ลงประชาสัมพันธุ์ : Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

สอบถามรายละเอียด (CONTACT) : บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าวแขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 02-559-2146 ต่อ 109

อีเมล์ : chayanin@sbdc.co.th

ขอบคุณข้อมูลจาก : thaifranchisecenter.com