กำหนดการ และ ขั้นตอนการเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์อย่างถูกวิธี

เข้าชม 3340
อัพเดท : 25 ต.ค. 60

กำหนดการ และ ขั้นตอนการเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์อย่างถูกวิธี

     กำหนดการ และ ขั้นตอนการเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์อย่างถูกวิธี

 

 

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ณ พระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ประจำแต่ละจังหวัดนั้น มีกำหนดการและขั้นตอนดังนี้


กำหนดการ


              09.00-16.30 น. เริ่มถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงแรก (ยกเว้นที่สวนนาคราภิรมย์ เริ่มเวลา 13.00 น.)
              16.30–18.30 น. ประชาชนหยุดถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

             18.30–22.00 น. เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่สอง

ขั้นตอน


1. เจ้าหน้าที่แบ่งประชาชนเป็น 9 แถว 

2. เจ้าหน้าที่จัดระเบียบแถวทั้ง 9 แถว แถวละ 9 คน 

3. เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์คอยส่งดอกไม้จันทน์ให้ประชาชน

4. ประชาชนเข้าประจำจุดถวายดอกไม้จันทน์ ถวายคำนับหนึ่งครั้ง แล้ววางดอกไม้จันทน์ที่พาน จากนั้นถวายคำนับอีกครั้ง ก่อนเดินแยกออก ซ้าย-ขวา 

5. รับแผ่นพับพระราชประวัติและหนังสือที่ระลึก

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : cmc.co.th