3 แบงก์รัฐ ทุ่มงบ 7 พันล้าน คืนดอกเบี้ยให้ลูกค้าชำระหนี้ดี 4.4 ล้านราย

เข้าชม 414
อัพเดท : 22 ธ.ค 59

3 แบงก์รัฐ ทุ่มงบ 7 พันล้าน คืนดอกเบี้ยให้ลูกค้าชำระหนี้ดี 4.4 ล้านราย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า แบงก์รัฐ 3 แห่ง คือ ออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดโครงการของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนทั้งลดดอกเบี้ย คืนเงิน ปล่อยกู้ใหม่ รวมวงเงินกว่า 7 พันล้านบาท  มีลูกค้าที่ได้ประโยชน์กว่า 4.4 ล้านราย

"มาตรการที่ออกมารัฐบาลไม่ต้องชดเชย เพียงให้ 3  ธนาคารนำเม็ดเงินที่ใช้ทำมาตรการนี้ ไปบวกกลับการคำนวณโบนัสได้  มาตรการนี้ส่งเสริมให้ลูกค้าธนาคารผ่อนชำระตรงเวลา"

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รอง ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า  ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการชำระดีมีคืนแก่เกษตรกรรายย่อยที่มีประวัติการชำระหนี้ดี ซึ่งมีหนี้ ณ  วันที่ 15 ก.ย.2559 เงินกู้ไม่เกินรายละ  3 แสนบาท  2.2 ล้านราย รวมต้นเงินคงเหลือ 2.72 แสนล้านบาท เป็นดอกเบี้ยที่คืนให้กับเกษตรกร 5.7 พันล้านบาท

"คืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลูกค้าที่ชำระหนี้ระหว่างวันที่  1 พ.ย.2559-31 ต.ค.2560 อัตรา 30% โดยไม่คืนเป็นเงินสด แต่นำไปชำระหนี้ต้นเงินกู้ที่เหลืออยู่ หากเงินเหลือจะโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ซึ่งปลดหนี้สิน และปรับโครงสร้างหนี้ 6.75  แสนราย รวมผู้ได้ประโยชน์  2.87 ล้านราย

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์  รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กล่าวว่า  มาตรการของธนาคารมี 2 ส่วน คือ  ลดดอกเบี้ยให้รายย่อยที่มีวงเงินกู้ หรือหนี้ค้างชำระไม่เกินรายละ  3 แสนบาท มีประวัติชำระหนี้ดี 12 เดือนติดต่อกัน คือตั้งแต่ ธ.ค.2559-พ.ย.  ได้รับคืนดอกเบี้ย 30% มีลูกค้าได้ประโยชน์ 3.94 แสนราย วงเงิน 1 พันล้านบาท

ส่วนที่ 2 คืนดอกเบี้ยให้ลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ดี  1 ปีขึ้นไป วงเงินกู้ไม่เกิน 2 แสนบาทต่อราย คืนดอกเบี้ย 1-3% วงเงินคืนดอกเบี้ย 100 ล้านบาท คาดมีผู้ได้รับของขวัญ 412,208  ราย

โครงการสินเชื่อคืนความสุข  จะคืนดอกเบี้ยให้ ลูกค้ากลุ่มนี้ 28,249 ราย  ใช้เงิน 20 ล้านบาท โอนเงินฝากเข้าบัญชี ตั้งแต่วันที่  15-31 ม.ค. 2560

กลุ่มลูกค้าบุคคล  ธนาคารจัดโปรโมชั่นสินเชื่อเคหะดอกเบี้ยต่ำ ปีแรกดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี ลูกค้าที่จดจำนองและทำนิติกรรมสัญญาและเบิกจ่ายเงินกู้ภายในวันที่  21-30 ธ.ค.2559 จะได้รับเงินคืน 5,000 บาท คาดมีผู้ได้รับสิทธิ์ 2,500 คน วงเงิน 12.5 ล้านบาท และโปรโมชั่นยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงินตั้งแต่วันที่ 31  ธ.ค.2559-3 ม.ค.2560 คืนดอกเบี้ยให้ลูกค้าดีมีวินัยกว่า  1 ล้านราย  วงเงิน 200 ล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวว่า   ธนาคารจัดทาโครงการเช่นกัน  โดยคืนเงิน 1,000 บาทให้แก่ลูกค้าที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน  1 ล้านบาท ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นเอ็นพีแอลและมีประวัติผ่อนชำระดีต่อเนื่อง  48 เดือนย้อนหลัง ต้องชำระเงินงวดเดือนธ.ค.2559 ปัจจุบันมีลูกค้าเกณฑ์ 178,000 ราย  รวม 178 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลจาก :หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ