เตรียมตัวกู้สินเชื่อส่วนบุคคลอย่างไรให้ผ่าน

เข้าชม 7
อัพเดท : 03 พ.ย. 60

เตรียมตัวกู้สินเชื่อส่วนบุคคลอย่างไรให้ผ่าน

ผู้ที่จะเริ่มเข้าไปขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะยื่นและที่สำคัญ จะทำอย่างไรให้ได้เงื่อนไขการขอสินเชื่อที่ดีและได้รับการอนุมัติได้ทันกับความต้องการใช้เงิน ถึงแม้ว่าจะไม่เคยกู้สินเชื่อส่วนบุคคลมาก่อนก็ตาม...

1. ต้องมีบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีกระแสรายวัน เพราะจะแสดงถึงฐานะทางการเงินในแต่ละเดือนว่ามีการเข้า – ออกเท่าไหร่ มีเช็คคืนหรือเช็คเด้งมากน้อยเพียงใด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารเงินสดได้ ถือว่าเป็นด่านแรกที่สถาบันการเงินจะพิจารณา

2. ต้องรักษาเครดิตกับลูกค้าและ Suppliers เพราะลูกค้าและ Suppliers อาจจะเป็นลูกค้าของสถาบันการเงินที่เราไปขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ด้วย ดังนั้นอย่าละเลยปล่อยให้เกิดหนี้ค้างชำระ เพราะมันจะสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินและอาจส่งผลต่อการพิจารณาการขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้

3. ต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน มีการดำเนินงานอย่างไร ทิศทางของธุรกิจไปในทางไหน แผนทางการเงินในการใช้หมุนเวียนต่อธุรกิจ เช่น ต้องการเงินลงทุนจำนวนเท่าไหร่ และรายได้โดยประมาณต่อปีเป็นเท่าไหร่ ที่เพียงพอในการนำมาชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้หรือไม่ ภายในกี่ปี เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่สถาบันการเงินที่จะไปขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลด้วย

4. ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ถือว่าสำคัญเพราะสถาบันการเงินจะใช้ในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้กู้ เพราะถ้าเป็นผู้กู้รายใหม่ที่สถาบันการเงินไม่รู้จักก็อาจจะต้องเรียกหลักทรัพย์ให้คุ้มกับเงินที่จะให้กู้ด้วย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : daily.rabbit.co.th