4 ข้อง่ายๆ ทำยังไงให้ไม่มีหนี้สิน

เข้าชม 332
อัพเดท : 02 เม.ย. 61

4 ข้อง่ายๆ ทำยังไงให้ไม่มีหนี้สิน

4

หลายครอบครัวต้องประสบปัญหาหนี้สินรุมเร้า รายจ่ายมากกว่ารายรับ วันนี้เราเลยมีเคล็ดไม่ลับ กับ 4 ข้อง่ายๆ ถ้าคุณทำได้ ไม่มีหนี้แน่นอน...

  1. ชวนสมาชิกในบ้านมานั่งล้อมวงกับแล้วพูดคุยว่า ในแต่ละเดือนแต่ละคนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบกับการสร้างรายได้ในครอบครัวรวมกันแล้วเท่าไหร่ หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่จำเป็นแล้วมีพอเหลือเก็บหรือไม่ ที่สำคัญคือ มีการก่อหนี้สินหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
  2. มีวินัยในการใช้เงิน ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ตามใจตัวเอง ที่สำคัญคือ ต้องไม่พยายามก่อหนี้ ถ้าจำต้องก่อต้องเป็นเรื่องสำคัญเท่านั้น และทางที่ดีควรเป็นการรับรู้เห็นชอบร่วมกันของครอบครัว และพึงระลึกร่วมกันไว้เสมอว่า “อิณา ทานัง ทุกขัง โลเก - การเป็นหนี้ เป็นทุกข์ในโลก”
  3. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน”
  4. จัดการการใช้เงินในครัวเรือนอย่างรัดกุม ด้วยการใช้ “บัญชีครัวเรือน”

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ครอบครัวสุขขขข...สุข โดยเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว