ออมสินส่งเสริมผู้ถือบัตรคนจน ออก "เงินฝากปลอดภาษี " ดอกเบี้ยดี 3%

เข้าชม 519
อัพเดท : 25 เม.ย. 61

ออมสินส่งเสริมผู้ถือบัตรคนจน ออก "เงินฝากปลอดภาษี " ดอกเบี้ยดี 3%

3

 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ธนาคารออมสินได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ด้วยการเปิดรับฝาก "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ" เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีเงินเก็บออมไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น ให้อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ระยะเวลาฝาก 5 ปี ยกเว้นภาษี เปิดรับฝากแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สาขาของธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ 

          โดยกำหนดให้ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเปิดได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น โดยการฝากแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100 บาท และไม่เกิน 1,000 บาท ฝากต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ยอดเงินฝากแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1,000 บาท ห้ามขาดฝากในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเมื่อครบ 5 ปี ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่เกิน 60,000 บาท 


          ทั้งนี้ ผู้ฝากจะถอนเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ตามเงื่อนไขของช่องทางที่ใช้บริการ โดยจะลงรับดอกเบี้ยในวันที่ครบระยะเวลาฝาก 5 ปี ซึ่งธนาคารออมสินตั้งเป้าหมายมีผู้ฝากไม่น้อยกว่า 100,000 ราย โดยมีวงเงินรับฝาก จำนวน 6,000 ล้านบาท 

          ขณะเดียวกันธนาคารออมสินได้ร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 3 มาตรการ 10 โครงการ โดยก่อนหน้านี้ ได้เริ่มดำเนินการแล้วในหลายโครงการ เช่น มหาวิทยาลัยประชาชน, โครงการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : tnamcot.com , bangkokbiznews.com , kapook.com

ภาพจาก : biztempnews.com