กลุ่มงานวิจัยด้านระบบการเงินเผยคนไทยเป็นหนี้อันดับ 3 ของเอเชีย

เข้าชม 146
อัพเดท : 08 ส.ค. 61

กลุ่มงานวิจัยด้านระบบการเงินเผยคนไทยเป็นหนี้อันดับ 3 ของเอเชีย

debit01

        หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยด้านระบบการเงิน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยอึ๊งภากรณ์ (สศป.) เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 พบว่าประเทศไทยมีหนี้ต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 71.2 ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 3 ของภูมิภาคเอเชีย รองจากออสเตรเลียอันดับ 1 อยู่ร้อยละ 123 และเกาหลีใต้อันดับ 2 อยู่ที่ร้อยละ 91.6

        จากข้อมูลรายบัญชีสินเชื่อจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ( NCB ) ฉายภาพหนี้ครัวเรือนไทย โดยพบว่า ปัจจุบันมีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 79.9 โดยข้อมูลพบว่า 1 ใน 3 ของคนไทย มีหนี้ในระบบมียอดหนี้รวมถึง 9.8 ล้านล้านบาท โดยมีหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย ประมาณ 1 ใน 2 ของวัยเริ่มทำงาน และคนไทยมีหนี้นาน

ขณะที่มีปริมาณหนี้ระดับสูงแม้ใกล้วัยเกษียณ และเมื่อพิจารณามิติด้านพื้นที่ พบว่าสัดส่วนประชากรที่มีหนี้อยู่สูงที่สุดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับผู้กู้ในภาคเหนือตอนล่าง อีสาน และใต้ มีปริมาณหนี้ต่อหัวมากที่สุด และสัดส่วนผู้กู้ที่มีหนี้เสียมากที่สุดอยู่ในภาคใต้และภาคกลาง

        นอกจากนี้พบว่า ร้อยละ 17 ของคนไทยมีสินเชื่อส่วนบุคคลมากที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มวัยเริ่มทำงาน มีสัดส่วนผู้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหนี้เสียสูงที่สุดถึงร้อยละ 20 ดังนั้น สินเชื่อส่วนบุคคคลจึงเป็นสินเชื่อที่ต้องจับตามอง เพราะมีความเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่อาจมีความเปราะบาง และมีสัดส่วนที่ใหญ่ต่อหนี้และหนี้เสียในระบบ

        ขณะที่สัดส่วนประชากรที่มีสินเชื่อบ้านมีเพียงร้อยะ 4 สินเชื่อบัตรเครดิตร้อยละ 9 ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ซึ่งจากผลวิจัยจึงควรเน้นความสำคัญของนโยบายที่ปลูกฝังความรู้และวินัยทางการเงินและควรมุ่งเป้าส่งเสริมการเช้าถึงสินเชื่อไปในกลุ่มที่มีความพร้อมและศักยภาพ

 

แหล่งข้อมูล : news.mthai.com

รูปภาพ : floresdeacero.blogspot.com

ดูบทความดีๆได้ที่ : www.thaihomeonline.com หรือ LINE@ : @thaihomeonline ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน