จองซื้อคอนโด แต่กู้แบงก์ไม่ผ่าน

เข้าชม 897
อัพเดท : 28 พ.ย. 59

จองซื้อคอนโด แต่กู้แบงก์ไม่ผ่าน

จองซื้อคอนโด แต่กู้แบงก์ไม่ผ่าน copy

     คอนโดกำลังได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่กำลังเริ่มทำงาน จากเดิมต้องเช่าห้องพักอาศัย ก็หันมาซื้อคอนโด โดยการขอสินเชื่อเงินจากสถาบันการเงิน เพราะถือเป็นการลงทุนที่มีแต่ได้ ประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

     แต่การซื้อคอนโดไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ทั้งหลายนะครับ เพราะธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดโดยให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาซื้อขาย หมายความว่าหากคอนโดราคา 2,000,000 บาท ผู้ซื้อจะต้องมีเงินดาวน์ประมาณ 200,000 บาท เป็นอย่างน้อย

      ส่วนที่เหลืออีก 90% (หรือประมาณ 1,800,000 บาท) นั้นก็สามารถขอกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้ โดยสถาบันการเงินจะพิจารณาจากประวัติการขอสินเชื่อเก่าของผู้ขอกู้ พิจารณาประวัติการผ่อนชำระ (หรือที่เรียกว่าเครดิตบูโร) พิจารณารายได้ประจำ และพิจารณาถึงความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของผู้ขอกู้ หากผ่านขั้นตอนเหล่านี้ไปได้ ก็จะอนุมัติสินเชื่อ นัดทำสัญญากู้ และนัดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพร้อมกับจดทะเบียนจำนองกรรมสิทธิ์ในห้องชุดไปในคราวเดียวกัน

          วิธีแรก คือการหาบุคคลอื่นมาขอรับสินเชื่อร่วม หรือที่เรียกว่า กู้ร่วม ซึ่งวิธีนี้จะทำให้สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติให้สินเชื่อง่ายขึ้น เพราะถือว่าการให้สินเชื่อมีความเสี่ยงน้อยลง เนื่องจากมีผู้กู้ร่วม  ฐานรายได้ก็จะสูงขึ้น ความสามารถในการผ่อนชำระคืนเงินกู้ก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย

        วิธีที่สอง คือการหาบุคคลอื่นมาค้ำประกัน (ปกติจะต้องไม่ใช่คู่สมรส) ซึ่งสถาบันการเงินจะพิจารณาปล่อยสินเชื่อได้ง่ายขึ้นเช่นกัน เนื่องจากผู้ขอกู้ได้จัดหาหลักประกัน (บุคคล) เพิ่มขึ้น ความสามารถในการติดตามให้ชำระหนี้ก็จะมีมากขึ้นเช่นกัน

 

ภาพจาก : CMC