เทคนิคเลือกสถาบันการเงิน เพื่อกู้เงินซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม

เข้าชม 96
อัพเดท : 15 มิ.ย. 60

เทคนิคเลือกสถาบันการเงิน เพื่อกู้เงินซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม

เทคนิคเลือกสถาบันการเงิน เพื่อกู้เงินซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม

 

 

     การขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมสักหลัง สถาบันการเงินแต่ละแหล่งจะมีเงื่อนไขและดอกเบี้ย รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป วันนี้ CMC Group มีไดเดียในการเลือกเงินกู้จากสถาบันการเงินที่โดนใจสำหรับการซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมมาฝากครับ  

  1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

หาข้อมูลในการคิดดอกเบี้ยของสถาบันการเงินว่ามีรูปแบบที่เราต้องการหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลากู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นในช่วงแรกจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ฯลฯ จากนั้น  จึงดูที่อัตราดอกเบี้ยว่า  ที่ใดสูงหรือต่ำกว่ากัน
 

  1. เรื่องค่าใช้จ่ายในการกู้

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ทางธนาคารจะเรียกเก็บ เช่น ค่าประเมินมูลค่าหลักประกัน,ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้,ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน จำนองก่อนกำหนด

 3. ธนาคารใดยอมให้กู้และให้กู้ในเงื่อนไขใดบ้าง

แต่ละสถาบันการเงินมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้และปัจจัยอื่นๆ ที่ แตกต่างกัน เช่น รายได้ของผู้กู้  ธนาคารจะต้องคำนวนรายได้ต่อปีของผู้กู้และนำมาเปรียบเทียบกับวงเงินที่ขอกู้ และพิจารณาว่าผู้กู้มีความสามารถในการผ่อนชำระตามหลักเกณฑ์ของธนาคารหรือไม่   สถาบันการเงินอาจใช้มูลค่าบ้านจากราคาประเมิน ไม่ใช่ราคาจริงที่ซื้อขายเป็นหลักเกณฑ์ในการอนุมัติเงินกู้ ดังนั้น  วงเงินกู้อาจจะไม่เพียงพอกับราคาบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่ซื้อขายจริง นอกจากนี้  ธนาคารจะพิจารณาของผู้กู้ ซึ่งหากอายุมากระยะเวลาในการกู้ยืมจะสั้นลงครับ 

ข้อควรระวัง :

     การยื่นกู้จากสถาบันการเงินจะใช้ระยะเวลาพอสมควร ดังนั้นในการทำสัญญาจะซื้อจะขายกับโครงการที่เราจะซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมว่าขอเวลาในการชำระเงินอย่างน้อย 2-3 เดือน หรืออาจยื่นกู้กับสถาบันการเงินหลายๆ แห่งโดยพร้อมกัน ซึ่งวิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการประเมินหลักทรัพย์ ครับ 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.cmc.co.th/CMC2017/news.php?id=947