เบี้ยวจ่ายค่าส่วนกลาง มีโทษหรือไม่ ?

เข้าชม 191
อัพเดท : 09 ส.ค. 61

เบี้ยวจ่ายค่าส่วนกลาง มีโทษหรือไม่ ?

Klang01

เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านที่ตัดสินใจซื้อห้องชุดในคอนโดมิเนียม และได้เข้าอยู่แล้วสักระยะหนึ่ง อาจจะเคยเจอปัญหาที่ว่า มีเจ้าของห้องชุดบางท่านในอาคารเดียวกัน ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมีข้ออ้างเช่นไร แต่การกระทำเช่นนั้นถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

หากท่านไม่ชำระค่าส่วนกลางภายในกำหนดเวลา  ขั้นตอนแรกของนิติบุคคลคอนโดฯ อาจจะมีการระงับการใช้ไฟฟ้า ประปา ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ และหากยังดื้อแพ่งอีก ก็อาจจะต้องโดนส่งฟ้องศาล และต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมายในอัตราไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ค้างชำระโดยไม่คิดทบต้น  แต่ถ้าหากค้างชำระค่าส่วนกลางตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป  ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี  และอาจถูกระงับการให้บริการส่วนรวม หรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 18, 18/1