ธอส.ออกแอพพลิเคชั่น สำรวจความต้องการบ้าน

เข้าชม
อัพเดท : 17 เม.ย. 60

ธอส.ออกแอพพลิเคชั่น สำรวจความต้องการบ้าน

ธอส.ผนึกพม.ออกแอพพลิเคชั่น บนมือถือสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชน  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ เชิงนโยบายทั้งการปล่อยสินเชื่อและพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด โดย ธอส. จะจูงใจด้วยการลดดอกเบี้ยสินเชื่อ ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม

นายฉัตรชัย  ศิริไล  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ทำการสำรวจเรื่องความต้องการบ้านของประชาชน  โดยจะร่วมกันพัฒนาแอพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อทำการสำรวจเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้  ตามข้อมูลของความต้องการ มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยของประชาชน ในขณะนี้  มีอยู่จำนวนประมาณ 4.6 ล้านราย แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้บ่งบอกหรือชี้ชัดว่าเป็นความต้องการที่อยู่อาศัยในลักษณะไหน หรือ ต้องการที่อยู่อาศัยในจังหวัดใด มีราคาที่ต้องการอยู่ที่ประมาณเท่าใด  รวมถึงความสามารถในการขอสินเชื่อ

"ข้อมูลที่เรามีอยู่นั้น  ไม่ได้บอกรายละเอียดของประชาชนที่ต้องการมีบ้านว่า ต้องการบ้านแบบไหน ราคาเท่าไร  หรือมีความต้องการ อยู่ในจังหวัดใดบ้าง ซึ่งการสำรวจข้อมูลของเรา  โดยดำเนินการผ่านแอพพลิเคชั่น บนมือถือจะช่วยให้เราทราบข้อมูล ที่มีความชัดเจนมากขึ้น"

นายฉัตรชัยกล่าววว่า เมื่อได้รับ ข้อมูลที่มีความชัดเจนมากขึ้น  ก็จะมีผลต่อการดำเนินนโยบายทั้งในส่วนของธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน โดยในส่วนของธนาคาร ก็จะมีการพัฒนารูปแบบสินเชื่อที่สอดคล้องกับความต้องการ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังขาดที่อยู่อาศัย  ส่วนหน่วยงานอื่นก็จะได้มีข้อมูลในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สอดคล้องกับความต้องการด้วย

"ที่ผ่านมา เราจะพบว่า  มีปริมาณ ที่อยู่อาศัยค้างสต็อกจำนวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่ง  เป็นเพราะการพัฒนา ที่อาจจะยังไม่ตรงกับความต้องการ ของผู้อยู่อาศัย  ถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้ ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้"

แอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะสามารถเปิดตัวได้เร็วๆ นี้ โดยขณะนี้  ธนาคาร ได้ดำเนินการจัดทำระบบไว้เรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างการจัดทำคำถามที่สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวงพม. เพื่อให้การตอบคำถามกระชับและ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

ทั้งนี้ ธนาคารจะได้รางวัลหรือแรงจูงใจสำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ตามแอพพลิเคชั่นดังกล่าว  โดยสามารถนำรหัสการตอบแบบสอบถามมาใช้ ในการขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนได้ เป็นต้น

นายฉัตรชัยกล่าวว่า เร็วๆ นี้  ธนาคารจะออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เพื่อกระตุ้นยอดสินเชื่อที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี สินเชื่อที่ชะลอตัวนั้น ไม่ได้เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ  แต่เป็นเพราะในช่วงเดียวกันของปีก่อน  รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ยอดสินเชื่อขยายตัวมากในปี ที่ผ่านมา สำหรับยอดสินเชื่อในระยะ ที่ผ่านมา  อยู่ที่ประมาณ 2.7 หมื่นล้านบาท  ตลอดทั้งปีคาดว่าขยายได้ที่ 6% ขณะที่ ภาพรวมตลาดสินเชื่อบ้าน จะขยายตัวที่ 4%

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ