คืบหน้าเมกะโปรเจ็กต์1.79ล้านล้าน ลุยก่อสร้าง-ประมูลยกแผง รอเวลา…ใช้จริง!

เข้าชม 33
อัพเดท : 12 ก.ย. 60

คืบหน้าเมกะโปรเจ็กต์1.79ล้านล้าน ลุยก่อสร้าง-ประมูลยกแผง รอเวลา…ใช้จริง!

คืบหน้าเมกะโปรเจ็กต์1.79ล้านล้าน ลุยก่อสร้าง-ประมูลยกแผง รอเวลา…ใช้จริง!

 

         การพัฒนาโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศในปี 2558-2559 ระยะเร่งด่วน 20 โครงการ วงเงินรวม 1.796 ล้านล้านบาท ตามนโยบายของรัฐบาล ยังได้รับความสนใจจากหลายคนอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่กำหนดแล้ว ยังเป็นความหวังของประชาชนที่จะได้ใช้บริการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย เนื่องจากการก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการพัฒนาระบบรางแทบทั้งสิ้น

เริ่มก่อสร้างไปแล้ว

           การประกาศผลักดันโครงการอย่างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เข้ามาทำหน้าที่ในปี 2557 จนกระทั่งถึงเดือนเมษายน 2559 โครงการต่างๆ มีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการที่ได้เริ่มก่อสร้างแล้ว คือ 1.รถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 185 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 2.6 หมื่นล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้ลงนามกับผู้รับเหมาเพื่อเริ่มก่อสร้างไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยจะใช้เวลาดำเนินการรวม 36 เดือน จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในเดือนมกราคม 2562 2.ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายพัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 32 กม. วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ที่แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 13 สัญญา กรมทางหลวง (ทล.) ได้ประกวดราคาและเริ่มทยอยลงนามกับบริษัทผู้รับเหมาที่ชนะการประมูลเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2562 และ 3.โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง วงเงิน 1.86 พันล้านบาท อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้ว โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ลงนามกับบริษัทผู้รับเหมาไปเมื่อเดือนธันวาคม 2558 กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เปิดให้บริการในปี 2561

อยู่ระหว่างประกวดราคา

              สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคาแล้ว คือ 4.มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. วงเงิน 8.46 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 40 สัญญา ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกวดราคางานโยธา โดยได้เปิดซองประกวดราคาตอนที่ 7 ทางแยกต่างระดับสระบุรีแล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนต่อรองราคา คาดว่า ทล.จะลงนามกับผู้รับเหมาได้ในวันที่ 29 เมษายนนี้ ส่วนตอนที่เหลืออยู่ระหว่างประกวดราคาเช่นเดียวกัน กำหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2563 5.การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 วงเงิน 5.16 หมื่นล้านบาท บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ได้ประกาศขายซองประกวดราคาแล้ว 2 งาน คือ งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ และงานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค กำหนดให้ยื่นซองวันที่ 21 มิถุนายนนี้ คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในเดือนสิงหาคมนี้ 6.การพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 1 วงเงิน 2 พันล้านบาท ได้ประกวดราคาแล้ว โดยจะลงนามในสัญญากับบริษัทผู้รับเหมาในเดือนเมษายนนี้ เริ่มก่อสร้างเดือนพฤษภาคม แล้วเสร็จปี 2561

ผ่านการพิจารณาจาก ครม.

               นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อจัดทำรายละเอียดประกวดราคาแล้ว คือ 7.รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กม. วงเงิน 5.34 หมื่นล้านบาท ครม.ได้อนุมัติไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะใช้เวลา 3 เดือนกำหนดรายละเอียดต่างๆ จากนั้นจะเปิดประกวดราคาได้ในเดือนมิถุนายน มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดบริการปี 2562 8.รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 29.1 กม. วงเงิน 5.1 หมื่นล้านบาท ก็เป็นอีกโครงการที่ ครม.ได้อนุมัติไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา รฟม.จะใช้เวลา 3 เดือน กำหนดรายละเอียดก่อนเปิดประกวดราคาได้เดือนมิถุนายน ก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดบริการปี 2562 เช่นเดียวกัน

บอร์ดไฟเขียวให้ดำเนินการ

              ทั้งนี้ มีโครงการที่คณะกรรมการ (บอร์ด) ได้อนุมัติ และอยู่ระหว่างการเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. คือ 9.รถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กม. วงเงิน 2.98 หมื่นล้านบาท บอร์ด ร.ฟ.ท.อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเข้า ครม.อนุมัติ คาดว่าจะประกวดราคาได้ไม่เกินเดือนกันยายน ลงนามในสัญญาเดือนตุลาคม ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2562 10.รถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ระยะทาง 148 กม. วงเงิน 2.48 หมื่นล้านบาท บอร์ด ร.ฟ.ท.อนุมัติแล้วเช่นเดียวกัน อยู่ระหว่างนำเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเข้า ครม.อนุมัติ คาดว่าจะประกวดราคาได้ระหว่างเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน ลงนามในสัญญาเดือนธันวาคม ก่อสร้างเสร็จเดือนธันวาคม 2562 11.รถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กม. วงเงิน 1.72 หมื่นล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอ ครม.อนุมัติแล้ว มีกำหนดประกวดราคาไม่เกินเดือนสิงหาคม ลงนามในสัญญากันยายน ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562 12.รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ระยะทาง 21 กม. วงเงิน 1.1 แสนล้านบาท บอร์ด รฟม.อนุมัติแล้ว กระทรวงคมนาคมจะนำเสนอ ครม.ในเดือนเมษายนนี้ จากนั้นจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน กำหนดรายละเอียดเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์) เพื่อเปิดประกวดราคาหาผู้รับเหมาเข้ามาก่อสร้างได้

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  : คืบหน้าเมกะโปรเจ็กต์1.79ล้านล้าน ลุยก่อสร้าง-ประมูลยกแผง รอเวลา…ใช้จริง!

บทความที่เกี่ยวข้อง
ดูข่าวทั้งหมด »