ครม.อนุมัติ ออกพันธบัตร 2.23 หมื่นล้าน เร่งปรับแหล่งเงินทุนให้สมดุลกับการปล่อยกู้บ้าน

เข้าชม 53
อัพเดท : 11 ต.ค. 60

ครม.อนุมัติ ออกพันธบัตร 2.23 หมื่นล้าน เร่งปรับแหล่งเงินทุนให้สมดุลกับการปล่อยกู้บ้าน

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะ รัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กู้เงินโดยการออกพันธบัตร 2.23 หมื่นล้านบาท ในปี 2560 โดยแบ่งเป็น 1.การกู้เงินโดยการออกพันธบัตรใหม่ 1.1 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนและการปรับสมดุลโครงสร้างเงินทุนในระยะยาวของ ธอส. และ 2.การกู้เงินโดยการออกพันธบัตรเพื่อทดแทนพันธบัตรเดิมที่มี อายุครบกำหนด (Roll-over) 11,300 ล้านบาท

ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับ ธอส. เร่งพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์เงินฝากหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ที่มีความสอดคล้องกับการให้สินเชื่อระยะยาว เพื่อเพิ่มสัดส่วนการระดมทุนจากเงินฝากระยะยาว ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องจากความไม่สัมพันธ์กันระหว่างอายุของหนี้สิน และสินทรัพย์ และให้คำนึงถึงผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของธนาคารใน ภาพรวมด้วย

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า ได้มอบหมายนโยบายผู้บริหาร เร่งประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าที่ของ สบน.ให้สาธารณชนรับทราบ รวมทั้งการสนับสนุนการลงทุน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

บทความที่เกี่ยวข้อง
ดูข่าวทั้งหมด »