ธอส.เพิ่มเวลาแจก 1 พัน ให้ลูกค้าผ่อนบ้านมีวินัยดี ถึงสิ้นเดือน ก.พ.

เข้าชม 16
อัพเดท : 07 ก.พ. 61

ธอส.เพิ่มเวลาแจก 1 พัน ให้ลูกค้าผ่อนบ้านมีวินัยดี ถึงสิ้นเดือน ก.พ.

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. กล่าวว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 26 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติโครงการของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส.ผู้มีรายได้น้อย เพื่อส่งเสริมการมีวินัยทางการเงินในการผ่อนชำระเงินกู้ของลูกค้า พร้อมส่งมอบความสุขให้กับประชาชน กระตุ้นกำลังซื้อ และให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดย ธอส.จะมอบของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท ให้แก่ลูกค้า (ผู้กู้หลัก) และทุกบัญชีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ซึ่ง ธอส.เปิดให้ลูกค้ารับของขวัญปีใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

ล่าสุดพบว่ามีลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขมารับของขวัญปีใหม่แล้ว 55,153 ราย หรือคิดเป็นจำนวนเงินที่ลูกค้ามีโอกาสนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 55 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ลูกค้าของ ธอส.ที่มีสิทธิ์ได้รับของขวัญปีใหม่จากธนาคารอีก 109,954 ราย แต่ยังไม่เข้ามาติดต่อรับของขวัญปีใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจึงขยายระยะเวลาติดต่อขอรับเงิน “โครงการของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส.ผู้มีรายได้น้อย ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สำหรับลูกค้า (ผู้กู้หลัก) ที่จะได้รับของขวัญปีใหม่จำนวน 1,000 บาทนั้น ทุกบัญชีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ประกอบด้วย 1.วงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 1 ล้านบาท 2.ตั้งแต่วันทำสัญญากู้เงินกับธนาคาร ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) 3.มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลัง 48 เดือน เป็นปกติสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด และตรงตามกำหนดเวลาชำระทุกเดือน และ 4.ต้องชำระเงินงวดของเดือนธันวาคม 2560 ในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2560

ลูกค้าที่ปฏิบัติได้ตรงตามเงื่อนไขสามารถติดต่อขอรับของขวัญปีใหม่จำนวน 1,000 บาทด้วยตนเอง ที่สาขาของ ธอส.ทุกแห่งทั่วประเทศ เพียงนำใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินงวดรอบเดือนธันวาคม 2560 ที่มีข้อความในใบเสร็จว่า “ของขวัญปีใหม่–วินัยการผ่อนชำระ” พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานองค์การของรัฐ (ตัวจริง) มาแสดงกับเจ้าหน้าที่

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :   หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง
ดูข่าวทั้งหมด »